PENGISTIHARAN UTAMA

HANA GOLD TRADE CENTRE SDN. BHD. ( 851085-H ), DAN PARA PENGARAHNYA DENGAN INI MENGISYTIHARKAN BAHAWA PIHAK SYARIKAT /ATAU PARA PENGARAHNYA TIDAK TERLIBAT, SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, PADA BILA-BILA MASA ATAU DALAM APA CARA SEKALIPUN, DALAM SEBARANG BENTUK KEGIATAN PELABURAN SKIM CEPAT KAYA, MULTI LEVEL MARKETING ( MLM ), PEMBERIAN DEVIDEN, SECARA TEMPATAN DAN/ATAU LUAR NEGERI, ATAU MELALUI MANA-MANA PIHAK KETIGA ATAU AGENSI.

TIDAK JUGA HANA GOLD TRADE CENTRE SDN. BHD. TERLIBAT DALAM MAHUPUN MEMBENARKAN MANA-MANA PIHAK KETIGA ATAU AGENSI UNTUK MEWAKILI SYARIKAT DALAM KEGIATAN PELABURAN MENGAMBIL SEBARANG DEPOSIT SEDEMIKIAN,

HANA GOLD TRADE CENTRE SDN. BHD. HANYA MENAWARKAN KHIDMAT NASIHAT BAGI MEMUDAHKAN PELANGGAN MEMBUAT PEMILIHAN , PEMBELIAN DAN PERTUKARAN SEMULA.

PIHAK SYARIKAT TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB DAN SECARA NYATA MENAFIKAN SEBARANG LIABILITI APA SEKALIPUN BAGI SEBARANG KERUGIAN, WALAU BAGAIMANA SEKALIPUN DIAKIBATKAN, YANG MANA-MANA ORANG MUNGKIN ALAMI ATAU TANGGUNG DARIPADA SEDEMIKIAN

LEMBAGA PENGARAH DAN PENGURUSAN
HANA GOLD TRADE CENTRE SDN. BHD. ( 851085-H )

Pengistiharan SENARAI HITAM adalah satu inisiatif pihak syarikat didalam menjaga kepentingan pelanggan bagi pelaksanaan sistem dan polisi syarikat yang telah ditetapkan. Para pelanggan adalah dinasihatkan agar tidak berurusan bagi mana-mana lantikan syarikat yang telah disenarai hitamkan.

Pelaksanaan SENARAI HITAM Hana Gold Trade Centre Sdn. Bhd. adalah untuk lantikan syarikat yang telah melanggar polisi yang telah ditetapkan oleh syarikat.

Segala aduan boleh disalurkan terus ke CEO syarikat beralamat :
E-mail : ceo@hgtc.com.my atau
CEO Hana Gold Trade Centre Sdn. Bhd,
No. 10-1 , Jalan Permaisuri 9, Bandar Sri Permaisuri,
56000 Kuala Lumpur.

SENARAI HITAM

 1. NAMA : ROSLISAM BIN ALI
  NIRC : 720303-01-5855
  JAWATAN LEPAS : EKSEKUTIF PEMASARAN
  TARIKH PENAMATAN : 10 MARCH 2010
  SEBAB PENAMATAN : GAGAL MEMATUHI POLISI SYARIKAT
  BUKU RESIT TIDAK SAH : NOMBOR SIRI ( 6501 hingga 6600 )